موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا به شماره ثبت 56153 یک سازمانی غیردولتی و غیر سیاسی با اهداف بشر دوستانه است که دی ماه سال 1402 با مجوز رسمی از وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.

ifdaa-11
ifdaa-11

موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا (IFDAA) یک سازمان مردم نهاد بین المللی است که با هدف ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی، توسعه مشارکت‌های مردمی در راستای ارائه خدمات معیشتی، آموزشی، بهداشتی به «خانواده‌های کم برخوردار ایرانی و اتباع » در داخل ایران و یا دیگر کشورها؛ اجرا و مشارکت‌ در اقدامات پیشگیرانه‌ و درمانی‌ در حوزه سلامت‌ روان و سلامت‌ جسم‌ اقدام و مشارکت‌ در حوزه پیشگیري از بلایا و توانمندسازي محلات؛ ارائه‌ خدمات‌ اضطراری در بلایای طبیعی‌ اقدام و مشارکت‌ در جهت‌ توسعه‌، بهسازی فضاي درمانی‌ و آموزشی؛‌ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ و مشارکت‌ در جهت‌ اشتغال و خودکفا نمودن و رشد و تعالی‌ خانواده مستمندان؛ راه اندازی و مشارکت‌ در مراکز آموزشی‌ و چندمنظوره در راستای افزایش‌ تاب آوری و جامعه‌ پذیری افراد آسیب‌ دیده؛ حمایت‌ و پشتیبانی‌ و مشارکت‌ در اقدامات فرهنگی‌ و هنری با رویکرد به‌ کاهش‌ آسیب‌ اجتماعی‌؛ تلاش و مشارکت‌ در راستای ارتقای اطلاعات فرهنگی‌ شهروندان در زمینه‌ ترویج‌ حقوق شهروندی؛ ترغیب‌ و مشارکت‌ نسل‌ جوان به‌ فعالیت‌‌های ورزشی‌ به‌ عنوان بخشی‌ از وظایف‌ زندگی‌ روزانه؛‌ اطلاع رسانی‌ و آگاه سازی مهاجرین‌ به‌ ایران و ارائه‌ خدمات بشردوستانه‌ به‌ ایشان؛ مشارکت‌ در جذب منابع‌ مالی‌ بین‌ المللی‌؛ توانمندسازی و ایجاد دسترسی‌ به‌ آموزش و بهداشت‌ برای کودکان کار و زنان سرپرست‌ خانوار و همچنین مشارکت‌ در جذب منابع‌ مالی‌ بین‌ المللی‌ فعالیت های خود را به پیش می‌برد. 

موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا که با سابقه فعالیت 15 ساله در زمینه خدمات بشردوستانه آغاز به کار نموده است؛ برآن است تا با جذب مشارکت‌ هاي بین‌ المللی‌ و ملی‌ راه اندازي و مدیریت‌ مدارس خیریه‌ خودگردان، مراکزمشاورهاي خانواده و جوانان، برنامه‌ ریزي و برگزاري همایش‌‌هاي مشارکت‌‌هاي مردمی‌، راه اندازي کارگاه‌هاي تولیدي و حمایت‌ از مشاغل‌ خانگی‌، برگزاري دوره‌هاي آموزشی‌ در راستاي کاهش‌ آسیب‌‌هاي اجتماعی‌ و تاب آوري؛ سنجش‌ نیازهاي جامعه‌ و یافتن‌ زمینه‌‌هاي مناسب‌ براي توسعه‌ پایدار محلات؛ ترویج‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ خدمات داوطلبانه‌ در اقشار مختلف‌ در سطح‌ ملی‌؛ اطلاع رسانی‌ و آگاهی‌ بخشی‌ علمی‌ و اجتماعی‌ در بین‌ جوانان و آحاد جامعه‌ از طریق‌ ایجاد سایت‌، گاهنامه‌، بروشور، کتاب و…؛ تعامل‌ و همکاري با نهادهاي مدنی‌ معتبر خارج از کشور و دفاتر سازمان ملل‌ جهت‌ انتقال تجربیات و فعالیت‌هاي خیرخواهانه‌ مشترك به اهداف ذکر شده خود دست یابد. ما بر این باوریم که امروز جهان نیازمند یک کنش جمعی و مردمی برای اقدامات بشر دوستانه است. ما برمبنای ارزش های همکاری داوطلبانه، شفافیت و احترام به تنوع فرهنگی و بدور از هر گونه نگاه تبعض آمیز فعالیت های خود را انجام می دهیم.

ایفدا چه می‌کند؟

ما در راستای التیام آلام بشری فعالیت می‌کنیم...

ارزش‌ها و محور‌ها
 •     احترام به فرهنگ و آداب رسوم مردم
 •     تامین نیازهایی با حداکثر تاثیر بر جامعه هدف
 •     استفاده از فن آوری و نوآوری برای تاثیرات عمیق تر در راستای توسعه اقدامات در سطح منطقه و ایجاد پایگاه های بین المللی
 •     بسیج منابع واستفاده بهینه از منابع ،داشتن شرکاء متعدد برای اقدامات یکپارچه
 •     محوریت گروه هدف در تمامی مراحل اقدامات بشردوستانه
 •     تمرکز بر اثرات اقدامات بر محیط زیست با لحاظ کردن تغییرات اقلیمی
 •     توانمند سازی، ارزش گذاری، سرمایه گذاری و محافظت از کارکنان , داوطلبان و کلیه شرکا موسسه
 •     تقویت مسئولیت پذیری سازمانی و ارائه یک چارچوب شفاف برای اقدامات
 •     راه اندازی مرکز مطالعات صلح و مذاکرات بشردوستانه سازمان‌های غیر دولتی
رویکرد

ما معتقدیم تغییرات پایدار در سایه خواست و مشارکت مردم محقق خواهد شد. ما با داشتن یک رویکرد سیستماتیک و کل نگر به دنبال ارتباطات متقابل و چند جانبه بین همه ذی نفعان خود هستیم و در این میان توجه ویژه به افراد آسیب پذیر و یا در معرض آسیب با تاکید بر زنان و کودکان داریم.  

چشم انداز

ایفدا بر این باوراست با توانمندسازی جوامع آسیب پذیر در سراسر دنیا می‌تواند با استفاده از توان و ظرفیت آنها تغییراتی پایدار ایجاد کند و نقش خود را برای جهانی بهتر و امن تر ایفا کند.  

اهداف
 •     توانمندسازي و ایجاد دسترسی‌ به‌ آموزش، بهداشت‌ و سلامت روان براي ایرانیان در معرض آسیب و جوامع مهاجر و آسیب پذیر
 •     پیاده سازی اقدامات بشردوستانه در گروه‌های آسیب پذیر یا در معرض آسیب در ایران و کشورهای محل فعالیت
 •     ارتقا سطح زندگی و معیشت خانواده های در معرض آسیب در ایران و جوامع مهاجر و غیر مهاجر
 •     توانمندسازی جامعه محلی و افزایش تاب اوری ایرانیان در معرض آسیب و جوامع مهاجر
 •     حمایت و کمک رسانی در شرایط بحرانی اعم از بلایی طبیعی، جنگ و…
 •     جلب و جذب حمایت‌های مالی از نهادهای بین المللی برای اهداف بشر دوستانه
مأموریت سازمانی

موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا با در نظر گرفتن نیازها و خواسته های ذی نفعان و همچنین زمینه های اجتماعی و ارتباطات بین بخشی، رویکردی بشردوستانه در ارائه تمام فعالیت های خود اتخاد کرده است. ما خود را بخشی از جنبش بشردوستانه در جهان می بینیم و برای کارکنان خود ارزش و احترام قائل هستیم و امیداوریم بتوانیم همه کسانی که برای ما و با ما همکاری می کنند احساس ارزشمندی در زندگی خود داشته باشند. ما همواره در تلاشیم با آنها با عدالت و احترام رفتار شود. ما یک مرکز حمایت گسترده ایجاد کرده­ایم تا بتوانیم با حفظ و تعامل با حامیان فعلی خود از طریق اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار، ارتباطات مشترک و پروژه های مبتنی بر نیاز جامعه هدف بتوانیم کانال های حمایتی را بهبود ببخشیم. ما باور داریم با نوآوری، خلاقیت و اقدام بموقع می‌توانیم مداخلات مناسبی را در جوامع مورد هدف داشته باشیم و همواره برای با روحیه داوطلبانه، در نزدیکی و در همبستگی با افراد کمک شده، به اصول بشردوستانه و احترام به آنها پایبند هستیم.

ifdaa-05
ifdaa-05