همکاری با استان ها

تا کنون ایفدا در 11 استان فعالیت داشته است...

ifdair-map

استان البرز

 • دفتر نمایندگی
 • کارگاه خیاطی
 • دفتر نوسازی مدارس

استان تهران

 • دفتر مرکزی
 • مدرسه

استان سمنان

 • دفتر نمایندگی

استان گلستان

 • دفتر نمایندگی
 • مرکز خدمات چند منظوره
 • مدرسه
 • کارگاه خیاطی

استان یزد

 • دفتر نمایندگی
 • مدرسه
 • مرکز خدمات سلامت روان
 • دفتر نوسازی مدارس

استان ایلام

 • دفتر نمایندگی

استان آذربایجان غربی

 • دفتر نمایندگی

استان قم

 • دفتر نمایندگی

استان سیستان و بلوچستان

 • دفتر نمایندگی
 • مرکز خدمات چند منظوره
 • 8 مدرسه
 • کارگاه نجاری
 • مرکز توانبخشی

استان کرمان

 • دفتر نمایندگی
 • سه پایگاه خدمات پزشکی سطح اول
 • مرکز خدمات مشاوره سلامت

استان هرمزگان

 • دفتر نمایندگی
 • دفتر نوسازی مدارس
 • دفتر مشاوره سلامت روان در مدارس