کمپین‌ها و برنامه‌های ایفدا

در هر زمان به کمک شما نیاز داریم...

ifdaa-08
ifdaa-08
100

حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان

اسفند 1402

ifdaa-10
ifdaa-10
100

اهدا لوازم تحریر به دانش آموزان

شهریور 1402

ifdaa-09-1
ifdaa-09-1
100

اهدا بسته های بهداشتی به زنان سرپرست خانوار

آذر 1402

100

عید بندگی

 پرداخت زکات فطریه به کودکان و زنان سرپرست خانوار

20 تا 25 فروردین 1403

70

طنین علم و شادی

اهدای کتاب و اسباب بازی بازی به کودکان

شهریور 1403

100

اهدای کفش به کودکان

اهدای 500 جفت کفش در سیستان و بلوچستان

1 تا 30 دی 1403

"هیچ کس با بخشیدن فقیر نمی شود."

آن فرانک